Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře na www.profirmy.testuj.to (dále jen „webová stránka“) udělujete souhlas společnosti Testuj.to s.r.o., se sídlem Šaldova 425/12, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 076 52 780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 304826, provozovateli webové stránky (dále jen „Testuj.to“), kontaktní e-mail: katerina@testuj.to (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával jako samostatný Správce tyto osobní údaje: 
 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • obsah dotazu.
 1. Správce zpracovává shora uvedené osobní údaje pro zodpovězení dotazu a zpětné kontaktování zájemce.
 1. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu vyřízení poptávkového formuláře.
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tento souhlas je dobrovolný. 
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
 • Capsa.cz, s.r.o. (dodavatel software)
 • CE Online systems s.r.o. (webhosting)
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz daný Správce provede, pokud tento výmaz nebude v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Tato práva můžete uplatnit podle své volby vůči společnosti Testuj.to na kontaktní adrese uvedené výše.