Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Testuj. to s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Šaldova 425/12, PSČ 186 00, IČO: 076 52 780, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 304826 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení

– telefonní číslo

– email

2. Jméno, příjmení, email a telefonní číslo je nutné zpracovat za účelem pořádání diskusních skupin pro výzkum účinnosti reklamních sděleních. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Testuj.to, s.r.o. – eva@testuj.to

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.